Sanace Vape je dlouholetý specialista s velkými zkušenostmi na vysoušení vlhkého zdiva, izolace a sanaci bytových domů, rodinných domů, administrativních budov, průmyslových areálů, atd. Provádíme veškeré sanační a izolační práce jako jsou tlakové injektáže, chemická injektáž zdiva, drenážní systémy, odvodnění budov, větrané podlahy, bitumenové a cementové izolace, difuzně otevřené izolace, sanační omítky, sanační malby, sanace betonových konstrukcí, reprofilace betonových konstrukcí, atd.

Naše reference

Sanace spodní stavby, sanace ploché střechy, opěrné stěny
Na Praze 4 jsme prováděli sanační práce bytového domu. Sanační práce spočívaly v sanaci obvodové stěny do dvora vč. drenážního systému a tlakových injektáží obvodové stěny. Součástí prací bylo také vybudování nových opěrných zdí. Byla také provedena sanace střešního pláště vč. nové hydroizolace. Hydroizolační materiál byl použit bitumenový střešní pás.
Sanační a izolační práce BD – Bělohorská – Praha 6
Praha 6 – Bělohorská ulice. Jednalo se o bytový dům, kde do suterénu tekla voda. Stěny v suterénu byly mokré. Naše společnost provedla sanace domu, nové izolace, tlakové injektáže, sanační omítky, dešťové potrubí, drenážní systémy, plošné izolace, svislé izolace, kamerové prohlídky, vypracování projektu, zařízení povolení k výkopům, atd. Sanační práce na tomto domě byly velmi náročné – výkopy byly místy až do hloubky 5m. Materiály byly použity od firmy HAHNE a to hlavně – Okoplast 2K, Intrasit BLS, Imberial VE, atd. Celkem bylo provedeno 42m/b odkopání domu, 200m2 svislých izolací, 150m2 tlakových izolací, cca 200m3 ručních výkopů. atd. Práce byly provedeny za 65dní.
Sanace bytového domu Praha – Lochkov – tlakové injektáže, stěrky, drenáže, plošné tlakové izolace​
U bytového domu v Praze – Lochkov jsme prováděli sanační práce v první polovině domu. Sanační práce spočívaly hlavně v obkopání objektu, provedení svislých izolací, tlakových izolací, drenážního systému a odvedení dešťových vod. materiál byl použit od firmy Schomburg.
Sanace vlhkého zdiva, hydroizolace, statické zajištění budovy, fasáda – 24Safe – Praha 1
Pro firmu 24Safe jsme v Praze 1 prováděli veškeré sanační, izolační, statické a stavební práce. Celá budova se prohlubovala o 2,5m. Suterény byly velmi vlhké, dům neměl žádné hydroizolace. sanační práce spočívaly hlavně v chemických tlakových clonách, vodorovné a svislé hydroizolace, difuzně otevřené stěrky, sanační omítky, vodostavební betony. V celém objektu se do 2.NP provádělo statické zajištění. Hlavními prvky byly ocelové nosníky HEB 500 – vše se muselo instalovat ručně – jeřábové práce nebyly možné. Některé nosníky vážily přes 2000kg. jako běžné sravební práce byly hydroizolace sprch, rozvody ZTI, ÚT, SDK stropy + stěny, atd….
Sanace a izolace administrativní budovy POP Stodůlky
V letošním roce jsme prováděli sanace a izolace suterénního zdiva administrativní budovy v Praze na Stodůlkách. Do suterénu administrativní budovy masivně zatékalo díky špatně provedeným hydroizolacím, které prováděl původní dodavatel stavby. Při průzkumech bylo zjištěno, že budova nemá téměř žádné provedení napojení svislé a vodorovné hydroizolace. Hlavním úkolem bylo provedení svislých hydroizolací plus drenážní systém. Projekt dodávala firma Dek Projekt. Materiály dodávaly firmy Schomburg, Stavebniny DEK, stavebniny Maštal. Výkopy byly prováděny strojně s ručním dokopem. Hloubka výkopů byla cca 3m. Součástí zakázky bylo také provedení kvalitního napojení světlíků vč. hydroizolačních detailů. Realizace zakázky trvala 60dní. Celkem se provádělo 72metrů výkopů.
Příprava sutrénu – sanační omítky a stěrky pro nebytový prostor Praha 2 – Na Zámecké
V suterénu bytového domu v Praze 2 jsme prováděli přípravu suterénu pro nového nájemníka – prodejnu. Prováděli jsme difuzně otevřené stěrky, sanační omítky – materiál Schomburg. Na žádost investora jsme prováděli sanační omítky pouze na stěnách a částečně i na klenbách.